Innovatie in mobiliteit

Plan het wagenpark van de toekomst

PBM-Artikel-wagenpark-1440x880.jpg

Uit onderzoek van Shell blijkt dat bijna vier van de tien wagenparkbeheerders in Europa verwachten dat het voor wagenparkbeheerders in de nabije toekomst een uitdaging wordt om concurrerend te blijven binnen de zakelijke markt.

De drie grote veranderingen die respondenten zien aankomen, zijn de toepassing van nieuwe brandstoftypen, de introductie van nieuwe technologieën en de komst van nieuwe voertuigtypen. Door de integratie van deze nieuwe technologieën, diensten en een grotere verbondenheid zal de branche sterk veranderen. Het is voor veel wagenparkbeheerders dan ook een uitdaging om op de hoogte te blijven in een vakgebied dat zo sterk verandert. Pon Business Mobility kan helpen bij die ontwikkelingen en de transitie naar het wagenpark van de toekomst.

Shell sprak wagenparkbeheerders in heel Europa over de op handen zijnde ontwikkelingen en bundelde de resultaten in een uitgebreid rapport met als titel ‘Plan het wagenpark van de toekomst’. Het hele rapport is hier te lezen, maar wij lichten de belangrijkste trends uit het rapport alvast voor je toe:

1. Evolutie en revolutie

Nu de markt afstapt van traditionele brandstoffen, kan niemand het zich veroorloven om stil te blijven staan. Als je afwacht en de overstap naar nieuwe brandstoffen en voertuigtypen te laat inzet, krijg je mogelijk op een later moment te maken met een onnodig snelle transitie van het hele wagenpark, met alle bijkomende kosten en disruptie van dien. De rol van de wagenparkbeheerder verandert door deze ontwikkeling substantieel. Je moet veel meer anticiperen op de toekomst.

2. Nieuwe brandstoftypen

Bedrijfsvoertuigen zijn verantwoordelijk voor 20% van alle voertuig-gerelateerde broeikasemissies. Om iedereen goed te kunnen blijven bedienen is het noodzaak om in te zetten op verschillende nieuwe vormen van brandstof, en dus niet alleen op elektrisch.

Om bijvoorbeeld een truck met een totaalgewicht van meer dan 14.969 kg (Amerikaanse klasse 8) van genoeg energie te voorzien voor een reis van 965 km, zou je een batterij van meer dan 16.000 kg nodig hebben, dus meer dan het laadvermogen van het voertuig. Je moet dus goed alle alternatieven bekijken en kijken wat past bij jouw wagenpark. De exacte mix van motortypes die je nodig hebt is afhankelijk van je vereisten.

3. Autonome voertuigen

Auto’s zullen in de toekomst volledig autonoom worden, wat betekent dat ze veel efficiënter kunnen worden ingezet. Door bijvoorbeeld in colonne te rijden (met alleen een bestuurder in de voorste auto) verbetert de brandstofefficiëntie met zo’n 4%. Ook zullen auto’s onderweg via software-over-the-air onderhouden en gerepareerd kunnen worden. Naar verwachting zullen steeds meer bedrijven gaan werken met ‘voertuigloze’ wagenparken, waarbij ladingen gecombineerd worden met andere bedrijven en er ook andere vervoersmiddelen (zoals een drone) kunnen worden ingezet om efficiënter te werken.

Deze ontwikkeling is nu nog toekomstmuziek, maar op termijn zullen succesvolle early adopters hiermee een concurrentievoordeel hebben.

Om meer te weten te komen over de op handen zijnde uitdagingen en de volgende stappen die nodig zijn in een succesvolle transitie, verwijzen we graag naar het volledige rapport.


Wij denken graag mee met de transitie naar het wagenpark van de toekomst.

Advies op maat over jouw wagenpark?

Neem contact met ons op