Innovatie in mobiliteit

Marjon van der Valk: “We hebben voor elk mobiliteitsvraagstuk de oplossing in huis”

Marjon-Marjory-Haringa-1920x450.jpg

Kleine en grote bedrijven ervaren iedere dag diverse uitdagingen op het gebied van zakelijk reizen. Wat is er mogelijk? Geldt dat ook voor mij? Wat betekent dit voor de bedrijfscontinuïteit? Wat staat me allemaal te wachten? Het zijn stuk voor stuk vragen waar Mobility Consultant Marjon van der Valk mee te maken krijgt.

Vertel eens wat je bent en doet binnen Pon

“Sinds een paar maanden ben ik Mobility Consultant en richt ik me op new business, de zogenaamde niet-fleetklanten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ziekenhuizen of universiteiten; grote werkgevers die traditioneel gezien geen leasewagenpark hebben. Maar al die medewerkers hebben natuurlijk wel mobiliteit nodig. Ik houd me bezig met acquisitie, netwerken, onderzoeken en met het leren kennen van diverse branches en de daarbij horende uitdagingen.”

Waarom ligt je focus op deze partijen?

“Zij bieden zakelijke mobiliteit doorgaans aan medewerkers aan via bijvoorbeeld een kilometervergoeding. Het is mijn taak om met ze mee te denken over hoe we op een flexibele of voor de werkgever vriendelijke manier de mobiliteit gaan inrichten of vormgeven. Hier is bij dit soort partijen veel behoefte aan. Neem nu het Erasmus MC. Rondom dit Rotterdamse ziekenhuis staat het einde dag standaard vast, door alle medewerkers die klaar zijn met werk en naar huis willen. Zodra je hen een aantrekkelijke fietsregeling biedt, dan kan het een stimulans zijn om anders na te denken over de wijze van forensen. Vaak zitten ziekenhuizen en universiteiten midden in een stedelijk gebied, plekken die doorgaans moeite hebben met de verkeersdoorstroom. Dit zijn bij uitstek knelpunten waarbij je met ander beleid en andere producten verkeersdruk kunt laten afnemen.”

Kun je een praktijkcase noemen?

“Een goed voorbeeld is het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Zij kwamen bij ons met de vraag om deelauto’s te faciliteren voor hun medewerkers. Ik vroeg of ik breder mocht meedenken om te bekijken welk product het beste op hun vraag aansluit. Ze willen groeien en dus gaan bouwen op parkeerplekken voor de medewerkers. Om een lang verhaal kort te maken: er komen nu twee hubs, aan de noord- en zuidkant van de stad, waar auto’s worden geparkeerd en van waar medewerkers de laatste kilometers per fiets doorreizen naar het ziekenhuis. Wij hebben fietsenstallingen gefaciliteerd met deelfietsen die openen en sluiten door middel van een app op je telefoon en een bluetoothslot op de fiets. In september gaat het project live.”

Welke partners zijn hierbij betrokken geweest?

“We hebben het samen met deelmobiliteitsapp HUUB gerealiseerd. Via deze app kunnen verschillende vormen van deelvervoer zoals fietsen, scooters en auto’s worden gereserveerd. Er zijn meerdere partijen die dit kunnen aanbieden, het voordeel van HUUB is echter dat je kunt opschalen met bijvoorbeeld elektrische scooters, bakfietsen of e-bikes. Die zijn in zo’n hub eenvoudig toe te voegen. Of elektrische deelauto’s op het terrein van het ziekenhuis zelf. Dat opschalen gaat binnen de HUUB-spot erg eenvoudig. Als medewerkers tussendoor bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Den Helder moeten, dan kunnen ze een elektrische deelauto pakken. Anders hadden ze dit met hun eigen auto moeten doen.”

Wat zijn zoal de voordelen en besparingen?

“Sowieso natuurlijk de CO2-uitstoot. Men hoeft ook niet meer met de eigen auto, er zijn geen kilometerdeclaraties meer en alles is geregeld op één factuur en in één app. Je voert grote veranderingen door en alles gebeurt bij ons onder één dak, dat is gaaf. Voor iedere mobiliteitsbehoefte hebben wij een oplossing in huis. Dat maakt ons ook zo uniek in de markt. Partijen met wie mijn collega Niels en ik om tafel zitten vinden het bovendien fijn dat ze niet met een start up van doen hebben, maar dat er een financieel gezonde holding boven zit. Dat wekt nu eenmaal vertrouwen.”

Wat zijn andere belangrijke focusgebieden voor je?

“Dan moet je denken aan de e-commercebedrijven, dit zijn grote en groeiende werkgevers. Je zou denken: het zijn moderne bedrijven, die hebben een perfect uitgekiend mobiliteitsbeleid, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn. Ze zijn heel snel gegroeid en het beleidsonderdeel mobiliteit is vaak achtergebleven. Wij denken zeker dat ze er slimmer mee kunnen omgaan en dat wij daar de juiste producten en diensten voor hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de e-Crafter voor het schoon en zuinig vervoer van pakketten tot aan elektrische cargo-bakfietsen en een aantrekkelijke fietsleaseregeling. De verwachting is trouwens dat de leasefiets van de zaak vanaf 2020 erg in trek zal komen, met dank aan goed overheidsbeleid. Een nieuwe fiets voor 7% bijtellen vanaf een paar euro per maand, dat is erg interessant voor medewerkers.”

Hoe zie jij de mobiliteit van de toekomst evolueren?

Marjon-Marjory-Haringa-1000x600.jpg

“Moderne mobiliteit is wat mij betreft: keuzevrijheid en ontzorging. Iedere dag is immers anders. In een vakantieperiode kunnen meer mensen de auto nemen omdat er geen files staan. Is het drukker, dan zeg je: ik ga met de trein want ik wil de files juist omzeilen. Daar geloof ik in. Dat je je medewerkers meer vrijheid geeft om ’s morgens te kiezen: hoe ga ik vandaag mijn reis afleggen? Gedragsverandering zit onder andere in het faciliteren van de juiste producten en diensten, om het medewerkers makkelijk te maken. Want dán doen ze het, dan willen ze wel om. Multimodale mobiliteit is de toekomst, maar is evengoed nu al zeer relevant om bewuste keuzes te maken.”

Heeft u vragen? Ik help u graag.

Marjon-pbm-240x240.JPG ">

Marjon van der Valk