Fiscaal

Vooruitblik: Belastingplan 2021

Als zzp'er zakelijk of prive  800x400.jpg

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2021 aangenomen. Hieronder hebben we alvast de belangrijkste maatregelen voor het jaar 2021 op een rij gezet.

Bijtelling privégebruik

De bijtellingskorting voor volledig elektrische auto’s komt voor auto’s met een Datum Eerste Toelating (DET) vanaf 2021 uit op 10%. Concreet betekent dit dat de bijtelling voor deze auto’s 12% van de catalogusprijs bedraagt, voor zover de catalogusprijs niet meer is dan € 40.000. Daarboven geldt een percentage van 22%. Evenals dat nu het geval is, hebben ook deze auto’s een overgangsregeling waarmee het verlaagde bijtellingspercentage geldt voor de duur van 60 maanden.

Elektrisch rijden

Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2021 de BPM-vrijstelling van kracht. Voor de BPM op benzine- en dieselauto’s gaat een nieuwe tabel gelden die wordt aangepast aan de voortgaande vergroening van het autoaanbod.
In 2021 houden volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s ook hun nihiltarief van de motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting genoemd). Op een plug-in hybride auto met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km geldt een half MRB-tarief.

Voor het opladen van elektrische- en plug-in hybride auto’s bij openbare laadpalen wordt het verlaagde tarief van de energiebelasting verlengd tot en met 2022. Dat draagt bij aan de businesscase van zo’n laadpaal en daarmee aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen.

Investeer je als ondernemer in een nieuwe elektrische personen- of bestelauto, dan kan deze investering onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek. Daarvoor geldt een zogenaamde milieulijst. Deze lijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. In 2020 staat de elektrische personenauto op deze lijst met een aftrek van 13,5% over maximaal € 40.000. De elektrische bestelauto komt zelfs in aanmerking voor 36% milieu-investeringsaftrek over maximaal € 75.000. De nieuwe milieulijst voor het jaar 2021 verschijnt in week 52 van dit jaar en kun je dan vinden op www.rvo.nl.

Nieuwe investeringsregeling: de BIK

Voor ondernemers die zelf investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) een interessante regeling in het Belastingplan. Die regeling helpt jou als ondernemer om tijdens de huidige economische crisis te kunnen blijven investeren. Met deze regeling kunnen bedrijven 3,9% of 1,8% van hun investeringen aftrekken van de afdracht van loonheffing. Het MKB-percentage van 3,9% geldt daarbij voor zover het investeringsbedrag niet meer bedraagt dan € 5 miljoen. De regeling sluit voor de vraag wat er onder deze nieuwe BIK valt grotendeels aan bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dat betekent dat personenauto’s er alleen onder vallen als ze voor beroepsvervoer worden gebruikt. Bedrijfswagens komen ook voor de BIK in aanmerking als je deze als ondernemer zelf koopt of als je kiest voor financial lease.

Om de BIK te kunnen toepassen, heb je en verklaring van RVO nodig. Zo’n BIK-verklaring kun je in de loop van volgend jaar aanvragen voor investeringen waarvoor de beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020 en die in 2021 of 2022 volledig worden betaald en binnen zes maanden na die betaling in gebruik zijn genomen.

Download nu gratis: Fiscaliteiten 2021