Fiscaal

Format voor nieuwe boekhoudregels leaseauto

IFRS

Er zijn nieuwe boekhoudregels met betrekking tot het leasen van bedrijfsmiddelen: de IFRS 16-boekhoudregels. Gelukkig hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden; de Europese autolease-sector komt met een dataformat dat veel administratieve rompslomp voorkomt.

IFRS. Oftewel de International Financial Reporting Standards. In de 16e versie van deze internationale boekhoudregels wordt er onder meer anders tegen de financiële verplichtingen met betrekking tot operationeel geleasete voertuigen aangekeken. Om het in boekhoudkundige termen te zeggen: op grond van IFRS 16 moeten alle activa worden opgenomen op de balans van de huurder/lessee. Momenteel worden geleasete activa uitsluitend opgenomen op de balans van de huurder/lessee als het financiële leasecontracten betreft.

Invoering boekhoudregels leaseauto per 2019

IFRS 16 wordt in januari 2019 ingevoerd. Het is echter niet op elk bedrijf van toepassing: alleen beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met een moedermaatschappij in de USA zijn verplicht om deze internationale boekhoudregels te hanteren. Maar er zijn ook bedrijven die de nieuwe boekhoudregels vrijwillig hanteren. Overigens gelden de regels alleen voor objecten met een geïnvesteerde waarde van meer dan € 5.000 en waarvan de verplichting langer duurt dan 12 maanden.

Geen effect op de voordelen van operationele leasing

Als gevolg vanIFRS 16 veranderen alleen de boekhoudkundige cijfers. De standaard heeft geen effect op de werkelijke voordelen van operationele lease. Operationeel leasen blijft voor miljoenen bedrijven de goedkoopste, gemakkelijkst beschikbare en meest efficiënte wijze voor het beheren van een wagenpark.

Standaard dataformat

Bedrijven die aan IFRS 16 willen voldoen, hoeven daar niet veel moeite voor te doen. Leaseurope, de Europese brancheorganisatie van leasemaatschappijen, heeft een standaard dataformat ontwikkeld, dat (Europese) leasemaatschappijen aan hun klanten kunnen aanbieden. In de boeken kan de winst vóór rente en belasting licht toenemen en het rendement op het vermogen kan licht afnemen. Maar voor de meeste bedrijven zijn de effecten van IFRS 16 in verband met hun leasecontracten voor voertuigen zeer beperkt. IFRS 16 heeft namelijk vooral effect op de huur van bedrijfsmiddelen zoals vastgoed en machines, en in mindere mate op voertuigen.