Fiscaal

Bijtellingskorting: ook nog na 60 maanden?

Rollemanbijtelling.jpg

Automotive fiscalist Jan Rolleman weet alles van de belastingregels omtrent mobiliteit, en verduidelijkt ieder kwartaal de laatste ontwikkelingen daarin. Dit keer: de bijtellingskorting.

Hoe hoog is de korting?

De overheid heeft de inzet van auto’s met een lage CO2-uitstoot de afgelopen jaren gestimuleerd met kortingen op de bijtelling voor privégebruik. Ook vandaag de dag geldt er nog zo’n korting, namelijk van 14 procentpunten als je een volledig elektrische auto rijdt. Maar hoe zit dat eigenlijk met de duur van die kortingen?

Tal van kortingen op het standaard bijtellingspercentage leidden de afgelopen jaren per saldo tot veel verschillende bijtellingspercentages. Zo hebben we percentages gezien van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20% en 21%. Het ging daarbij niet alleen om elektrische auto’s, maar ook om plug-in hybride auto’s en (zuinige) benzine- en dieselauto’s. Vanaf 2017 werd het qua soorten bijtellingskortingen overzichtelijker. Naast een verlaging van het standaardpercentage van de bijtelling van 25% van de catalogusprijs naar 22% van de catalogusprijs, geldt er voor nieuwe auto’s met een datum eerste toelating vanaf 2017 alleen nog een korting als het een nul-emissie auto is, dus met CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. In 2020 geldt dan een korting van 14 procentpunten, zowel voor een auto met een batterij als voor een waterstofauto. Betreft het een elektrische auto met een batterij, dan is de korting wel beperkt tot een aftrekbaar bedrag van € 6.300. Per saldo leidt dat dus tot een bijtelling van 8% over de eerste € 45.000 aan catalogusprijs. Daarboven geldt het gewone 22%-percentage.

Hoe lang duurt de korting?

Omdat de bijtellingsregels voor een nieuw jaar voor nieuwe auto’s kunnen leiden tot nieuwe percentages (en de afgelopen jaren ook tot aangepaste CO2-uitstootgrenzen), staat er in die regels een goede overgangsbepaling. Er is bij wijziging van de bijtellingspercentages namelijk geregeld dat jouw bijtelling ongewijzigd blijft “voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating”. Je houdt met deze overgangsregeling dus 60 maanden lang jouw lage bijtelling. De korting geldt overigens per auto. Gaat de auto in de loop van deze 60 maanden naar een andere zakelijke berijder met privégebruik, dan gaat de korting mee naar die nieuwe berijder.

Heeft u meer vragen over de bijtelling van uw auto? Neem dan contact met ons op!

Hoe werkt dat concreet?

Door de 60-maandsregeling hebben we allereerst te maken met auto’s uit de afgelopen vijf jaar. Dat zijn dan zuinige benzine- en dieselauto’s uit 2015 en 2016 maar ook plug-in hybriden. Loopt voor deze auto’s de 60-maandsperiode af, dan is er voor deze auto’s in de huidige wet geen bijtellingskorting meer en geldt het normale bijtellingspercentage van de datum van eerste toelating. Dat was in die jaren 25% van de catalogusprijs.

Heeft een auto een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer, dan geldt er ook een korting voor de duur van 60 maanden. Bij auto’s uit 2015 en 2016 was dat een korting van 21%, zodat de bijtelling op deze auto’s 4% is in de eerste 60 maanden. Maar voor deze nul- emissie auto’s is de bijtellingskorting na die eerste 60 maanden nog niet voorbij. Je mag dan jaarlijks de bijtelling bepalen op basis van de korting zoals die in dat jaar geldt. Concreet betekent dit in 2020 een bijtellingskorting van 14 procentpunten, die wordt afgetrokken van het standaard bijtellingspercentage van destijds, dus van 25%. Die korting mag je in 2020 toepassen over het deel van de catalogusprijs van maximaal € 45.000. Over dat bedrag geldt dan in 2020 een bijtelling van 11%.

Voorbeeld: In juni 2015 ging je een Volkswagen e-Golf leasen. Deze had toen een bijtelling van 4%. Die 4% bijtelling loopt af na juni 2020. Vanaf juli 2020 wordt je bijtelling steeds per jaar bepaald op basis van de dan geldende tabel. Deze auto heeft dan in de maanden juli tot en met december 2020 een bijtelling van 11%.

Voor elektrische auto’s is de bijtellingskorting na 60 maanden dus nog niet voorbij. Je mag na die eerste 60 maanden steeds jaarlijks kijken welke bijtellingskorting in dat jaar geldt. Toegegeven: makkelijk is ’t allemaal niet, maar leuk is zo’n bijtellingsvoordeel wel.