Duurzame mobiliteit

“Mobiliteitstransitie? Zorg voor draagvlak”

NielsDragt.png

Duurzame mobiliteit is niet in één dag bereikt, maar onvermijdelijk. Mobility Consultant Niels Dragt: "Weet dat we nog aan het begin staan van de transitie. "

Niels Dragt is Mobility Consultant bij Pon Business Mobility en stelt dat we aan de vooravond staan van een transitie op het gebied van mobiliteit.

“Veel bedrijven willen hun mobiliteitsbeleid graag moderniseren, maar hebben geen idee waar te beginnen. Wij kunnen ze daar perfect bij helpen. Ons werk begint vaak met inspireren en adviseren, veel bedrijven oriënteren zich op de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsoplossingen. De markt is echter zo in ontwikkeling dat men door de bomen al snel het bos niet meer ziet.”

Wat is de grootste uitdaging volgens jou?

“Organisaties waar wij mee spreken hebben diverse uitdagingen die impact hebben op hun mobiliteit. Denk aan duurzaamheid, urbanisatie en de zogenaamde ´war on talent´. We hebben te maken met een energietransitie die ons minder afhankelijk zal maken van fossiele brandstoffen en er is krapte op de arbeidsmarkt.”

Neem me eens mee in jouw wereld. Hoe vlieg je zoiets aan?

“Ik adviseer heel pragmatisch hoe bedrijven hun mobiliteit kunnen inrichten. Sowieso heeft elk bedrijf met duurzaamheid te maken. En de noodzaak om écht aan CO2-reductie te werken is ook bij de directies ingedaald. In 2030 moeten we 49% CO2 gereduceerd hebben ten opzichte van 1990, en dat is al over tien jaar hè. We staan pas op 15% reductie, dus we hebben nog 34% te gaan in slechts tien jaar tijd. Iedereen wordt ertoe gedwongen om hieraan mee te doen."

Duurzame mobiliteit 2.jpg

Is duurzaamheid ook van belang in The War on Talent?

"Zeker. Voor de helft van al het talent dat nu uit de schoolbanken komt is duurzaamheid van belang voor de keuze van werkgever. Deze nieuwe generatie is meer betrokken bij het milieu, vele malen meer dan bij de generaties voor hen. Bedenk je dat één op de vier bedrijven problemen ervaart rondom de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten vanwege een gebrek aan geschikt personeel. Organisaties beseffen niet altijd dat een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid bij kunnen dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.”

Kun je dit wat verder uitleggen?

“Neem nu deze wijk waar we hebben afgesproken, Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Dit is de wijk waar ik zelf woon en waar sterk wordt gekeken naar hoe de beschikbare ruimte gebruikt wordt. Amsterdam barst uit zijn voegen omdat er veel werkgelegenheid is, maar de stad moet ook leefbaar zijn en blijven. De parkeerdichtheid in een andere nog te bouwen wijk ‘Haven-Stad’ wordt één parkeerplaats per vijf woningen, dat is vergelijkbaar met hartje Amsterdam. Het wordt feitelijk onmogelijk om een eigen auto voor de deur te parkeren. Als je dat wel wilt, dan moet je 'm aan de rand van de stad parkeren of zul je deelmobiliteit moeten gaan gebruiken. Jong talent uit dit soort nieuwe stadswijken zou je als werkgever met een ander mobiliteitsaanbod kunnen verleiden.”

Buiksloterham Amsterdam-Noord.png

Je doelt specifiek op jongeren en het bezit van een auto?

“Juist. De jonge IT-whizzkids van morgen die zich graag in de stad willen vestigen, zitten misschien niet te wachten op een leaseauto. Hoe kun je als werkgever dan mobiliteit inzetten om het ten eerste aantrekkelijk te maken vanuit duurzaamheid en ten tweede qua flexibiliteit? Hoe leg ik als werkgever de keuze bij mijn werknemer om zelf zijn reis in te richten? Of hoe beloon ik hem zodat hij op de gewenste manier gaat reizen zonder dat ik hem in een keurslijf duw zodat hij naar de concurrent rent? Daarbij komt ook nog dat organisaties inzicht in en grip op hun mobiliteitskosten willen houden. Hier adviseren wij bedrijven over.”

“Draagvlak binnen de organisatie is essentieel” Niels Dragt

Dat klinkt als een tamelijk gecompliceerd traject.

“In de essentie komt het neer op kleine stappen nemen, het gefaseerd doorvoeren. Vaak willen bedrijven (te) grote stappen nemen als het gaat om wijzigingen in het mobiliteitsbeleid. Faciliteer de transitie en kies voor een platform van waaruit je alle vormen van mobiliteit aan kunt bieden aan je werknemers. Vaak is dat nog steeds die leaseauto, maar dan bijvoorbeeld gecombineerd met een mobiliteitskaart of een elektrische leasefiets. Door met een platform te werken genereer je inzicht, houd je grip op kosten en bied je keuzemogelijkheden. Neem dan stap voor stap maatregelen om je werknemer bijvoorbeeld te verleiden tot bepaald gewenst reisgedrag. En ja, dat kan best een proces van enkele jaren zijn, maar hoogstwaarschijnlijk nog langduriger. Draagvlak binnen de organisatie is daarbij zeer essentieel.”

Want: zonder draagvlak geen succes?

“Weet dat we nog aan het begin staan van de transitie. In de randstad wordt het OV of die e-bike door de toenemende filedruk een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto. In metropolen als Londen of Parijs gaan nog weinig forensen met de auto naar hun werk. In Nederland kun je dat vergelijken met de Zuidas of kantoren op binnenstedelijke locaties. De noodzaak om anders te reizen wordt op termijn steeds groter, maar niet elke medewerker zal willen veranderen."

Wat is je gouden tip om die medewerkers tóch over te halen?

Niels Dragt 2.jpg

"Om die verandering te bewerkstelligen adviseer ik organisaties om een team samen te stellen die de ambities en doelen definieert en zorgt voor besluitvorming. Heldere communicatie is vervolgens key. Het moet voor werknemers helder zijn wat het doel is, waarom er iets verandert en welke mobiliteitsoplossingen er aangeboden worden. Wij helpen organisaties bij dit gehele traject. Bij een aantal organisaties waar we voor werken is de eerste stap bijvoorbeeld al gezet. Heel veel bedrijven willen wel, maar hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Hier bieden wij de juiste tools voor. Heus, we staan aan de vooravond van een heel interessante en tegelijkertijd onvermijdelijke transitie.”

Neem contact op met onze mobility consultants